Shërbim Administrimi

MIRËMBAJTJE TEKNIKE E PRONËS

• Shërbime profesionale mirëmbajtje të pronës dhe biznesit tuaj
• Mirëmbajtje sipas standardeve CE
• Besueshmëri dhe përgjegjshmëri
• Cilësi dhe profesionalizëm
• Kosto të monitoruara
• Asistencë 24h/7 ditë të javës

Shërbim i plotë mirëmbajtje i besueshëm dhe profesional, në qendra tregtare, objekte rezidenciale, ambjente të biznesit të të gjitha llojeve dhe madhësive dhe përkundrejt një kostoje të monitoruar.

Ofrojmë zgjidhje të përparuara teknologjikisht për të mirëmbajtur dhe kontrolluar produktivitetin për:
• Sisteme hidraulike dhe elektrike
• Sisteme të ngrohjes qendrore
• Sisteme të ajrit të kondicionuar
• Sisteme të ajrit AC/frigoriferike
• Sisteme të sigurisë Cctv, Intrusion, Akses
• Shërbime civile ndërtimore
• Shërbime mirëmbajtje, gjelbërimi
• Shërbime mirëmbajte pishina dhe trajtime të ujit

Avantazhi ynë:
• Konsulencë inxhinierike e unifikuar
• Monitorim efikas për kursime të mëdha në terma financiarë

SHËRBIMI DEZINFEKTIM – DEZINSEKTIM – DERATIZIM (DDD)

ACREM sh.p.k., ofron zgjidhje, merr përsiper kontrollin e insekteve të dëmshme të të gjitha llojeve të ambienteve te brendshme dhe te jashtme si Hoteleve, Qendrave Tregtare, Komplekseve industriale dhe tekstile, Magazinave etj.

PROGRAMI DDD
1. Programi i dezinfektimit: Programi i dezinfektimit ndërmerret për asgjësimin dhe parandalimin e infestimit të insekteve zvarritëse dëmshme (buburrecat, milingonat, mizat, grerëzat, furrëtaret etj) që janë bartës të agjentëve të sëmundjeve ngjitëse.
2. Programi i dezinsektimit: Dezinsektimi i ambjentit ka si qëllim parandalimin dhe asgjësimin e insekteve fluturuese, me qëllim të shkatërrimit të mikroorganizmave patogjene dhe parandalimit të sëmundjeve infektive në ambjentet që na rrethojnë.
3. Programi i deratizimit: Deratizimi i ambjentit do të kryhet duke instaluar në vendet, ku dyshohet prania e brejtësve, pajisjet monitoruese të pajisura me karrema joshëse (rodenticide).
Ndërhyrja kryhet duke përdorur produktet me inovative dhe më cilësore, shoqëruar me skedën teknike të përdorimit dhe lejen përkatëse, mbështetur në normat e standarteve të HACCP-së. Produktet e perdoruara, nuk përmbajnë lëndë toksike, nuk paraqesin efekte anësore për shëndetin e njeriut, kafshëve apo bimëve, nuk lënë shenja në sipërfaqet e trajtimit.
Ekipi profesional i kontraktuar nga ACREM diagnostifikon problemin dhe i jep zgjidhje duke garantuar sigurimin e një shkalle të lartë higjene, duke mundësuar zhdukjen e mikrobeve, shfarrosjen e insekteve dhe parazitëve në të gjitha ambjentet, përdorimin e mënyrave ekologjike dhe sanitare të përparuara të higjenës duke ruajtur nje standart te larte ne sherbim.

Për të siguruar një mbrojtje maksimale, është e domosdoshme ndjekja e një programi të vazhdueshëm identifikimi, inspektimi i ambjentit të prekura, marrja e masave higjenike, monitorimi, kontrolli dhe mirëmbajtja e vazhdueshme, që bazohet në metoden e duhur për parandalimin, përcaktimin, vlerësimin, shpjegimin dhe dhënien e zgjidhjes përfundimtare të problemit.

MIRËMBAJTJE GJELBËRIM

ACREM ofron shërbime kopshtarie ne Komplekseve banimi, Parqe dhe institucione publike dhe private në bazë ditore / javore / mujore. Nëse ju jeni një Ekzekutiv Biznesi / Menaxher prone / ose një individ privat dhe jeni në kërkim per oferten me te mire për Shërbimin e Gjelberimit dhe garanci ne ofrimin e tij atëherë na kontaktoni!
Qasja jonë për mirëmbajtjen e hapësirave të blerta është e bazuar në menaxhimin e një sistemi të ekuilibruar biologjik. Përqëndrohemi në shëndetin e bimëve, duke përdorur sasitë e duhura të ujit, dhe përdorimin e metodave organike për luftimin e dëmtuesve dhe barërat e këqija.
ACREM kupton rëndësinë e buxhetit te mirëmbajtjes se hapesirave te blerta për pronën tuaj. Marrim në konsideratë shpenzimet e çdo aktiviteti të mirëmbajtjes dhe japim vlerësime para se të angazhohemi në ndonjë përmirësim.

Ofrojmë profesionalitetin dhe eksperiencën tonë për mirembajten e hapsirave të gjelbërta si dhe një skuadër ekspertësh për te sistemuar kopshtin ose lulishten tuaj, duke perfshire:

• Gjelbërim. Zbatim projekti për ndërtimin e sipërfaqeve të gjelbërta.
• Punime, sistemime, drenazhime, përgatitja e terenti për mbjellje.
• Mbjellje pemësh dekorative.
• Përgatitja e terentit për mbjellje bari.
• Varianti i mbjelljes së barit me farë me të gjitha proceset teknike.
• Ndërtim lulishteje me tapet të gatshëm.
• Ndërtimi i impantit të vaditjes bashkëkohor, mekanik dhe me tajmer të programuar.
• Mirëmbajtje lulishteje me të gjitha proceset.
• Shërbime agro-teknike, korrje bari, krastitje pemësh dekorative dhe frutore.
• Spërkatje ndaj sëmundjeve dhe dëmtuesve.

Vazhdimisht bëhen konsultime dhe raporte periodike për permiresimin në mirëmbajtjen e hapësirave të gjelbëruara dhe evitimin që pemët apo lulet që thahen apo dëmtohen.

“Ne kemi një ekip të dedikuar që ofron nje shërbimin profesional dhe pajisje të sigurta për të siguruar që puna juaj te behet në kohë dhe me një standard të lartë të cilësie!

RUAJTJA E OBJEKTEVE PUBILKE DHE SHTETËRORE

Tashmë, me shume vite eksperiencë, bashkepunetoret tane te ngushte jane lider në tregun Shqiptar në ruajtjen e objekteve private dhe shtetërore, si banka,universitete, spitale, institucione shteterore dhe private.

Ne ofrojme zgjidhje te ndryshme duke kombinuar stafin me te mire me teknologjine me te avancuar duke ofruar zgjidhjen me te mire ne survejim, pershtatur me kerkesat e klientit.

• Shoqëria, kryen shërbim 24 orë për të gjitha objektet te kontraktuara.
• Objektet, ruhen në mënyre konstante me patrullime të vazhdueshme gjatë 24 orëve, njëkohësishtë, punonjës vëzhgojnë nga salla e kontrollit 24 orë 24.
• Objekti, nuk humbet kurrë nga sytë e punonjësve!

Per me shume informacion rreth sherbimit te ofruar , ju lutem na kontaktoni!

MENAXHIMI I MBETJEVE | TËRHEQJE E MBETJEVE URBANE

Bashkëpunëtorët tanë ofrojne infrastrukturën dhe fleksibilitet për të mbledhur të gjitha llojet e mbeturinave, si dhe duke siguruar një shërbim të besueshëm dhe efikas me një kosto të ulët.

Duke kryer menaxhimin e mbeturinave mund të largoni cdo lloj mbetjeje!
Ne do të sigurojmë grumbullimin, riciklimin dhe asgjësimin e të gjitha mbetjeve tuaja, duke përfshirë edhe ato me të vështirat dhe të rrezikshmet.

Ne ofrojmë një shumëllojshmëri të gjerë të shërbimeve te terheqjes se mbeturinave brenda perimetrit te alokimit te tyre duke përmirësuar banimin.
Ne mund të riciklojnë të gjitha llojet e mbeturinave në një mënyrë të shpejtë dhe të përgjegjshme.
Programet e menaxhimit te mbeturinave reduktutojne kostot e dhe sigurojë përfitime afatgjata!

Qendra Tregtare
Spitale
Banka
Universitete
Ndertesa banimi
Rezidenca Banimi
Prodhim industrial & Industri
Ndërtim

Shërbimet tona jane vlere e shtuar për pronen tuaj!
Kosto-efektive, zgjidhje mjedisore që mbrojnë frekuentuesit, pacientët tuaj, punonjësit dhe reputacionin tuaj.

Doni të shpëtoni prej tyre? Vijme ne ti marrim ato!

ACREM në Sherbime Profesionale Pastrimi është në gjendje te jape zgjidhje ne pastrim që i përshtaten nevojave të çdo klienti pa marrë parasysh se sa i madh apo i vogel eshte!.

SHERBIME PROFESIONALE PASTRIMI

Pastrim i përgjithshëm (gjeneral).
– Shërbime pastrimi gjatë dhe pas ndërtimit të objekteve.
– Shërbime pastrimi përpara hapjes së objekteve.
Shërbime ditore pastrimi dhe mirëmbajtje.
Pastrimi i fasadave të xhamit.
Pastrimi i shkallëve lëvizëse.
Pastrimi i Shkallëve elektrike (makineri)
Pastrimi i Dyshemeve (parket, mermer, qeramike, etj.)
Pastrimi i Tualeteve (Pastrim ditor & disinfektim)
Pastrimi i gjithë orendive

Të gjitha shërbimet e mësipërme ofrohen për klientë të ndryshëm si:

• Qendra Tregtare & Biznesi
• Spitale
• Hipermarkete
• Institucione edukimi publike & private etj..