Financiare

ACREM ofron shërbime financiare nga profesionistë të fushës duke përfshirë:

Kontabilitet dhe administrim të llogarive

Këshillim dhe përgatitje plan-buxheti

Menaxhim shërbimesh, prokurimesh dhe pagesa me të tretët

Përgatitja e raporteve financiare