Financiare

ACREM ofron shërbime financiare nga profesionistë të fushës duke përfshirë:

Kontabilitet dhe administrim të llogarive
Këshillim dhe përgatitje plan-buxheti
Menaxhim shërbimesh, prokurimesh dhe pagesa me të tretët
Përgatitja e raporteve financiare