Marketing

Të mirat dhe shërbimet kalojnë nga koncepti tek konsumatori përmes manaxhimit të elementëve kryesorë të marketingut.
Koordinimi i këtyre elementëve përmes një stafi profesionistësh siguron për çdo subjekt përshtatjen më të mire me specifikat e kërkuara nga tregu, duke përfshirë:
Krijimin dhe zhvillimi i identitetit të markës dhe i strategjisë që kultivon një imazh të fortë.
Zhvillimin e koncepteve dhe strategjive marketing afatshkurtra dhe afatgjata.
Zhvillimin dhe zbatimin e fushatave marketing duke përfshirë dhe planifikim buxheti, kontroll dhe matje të eficencës.