Marketing

Të mirat dhe shërbimet kalojnë nga koncepti tek konsumatori përmes menaxhimit të elementëve kryesorë të marketingut.

Koordinimi i këtyre elementëve përmes një stafi profesionistësh siguron për çdo subjekt përshtatjen më të mire me specifikat e kërkuara nga tregu, duke përfshirë:

Krijimin dhe zhvillimi i identitetit të markës dhe i strategjisë që kultivon një imazh të fortë.

Zhvillimin e koncepteve dhe strategjive marketing afatshkurtra dhe afatgjata.

Zhvillimin dhe zbatimin e fushatave marketing duke përfshirë planifikim buxheti, kontroll dhe matje të eficencës.