BASHKOHU ME SKUADRËN TONË

Patrullues Sigurimi

Publikuar: 11/08/2022
Kliko këtu për të parë më shumë detaje rreth këtij pozicioni.

 

 

Financier

Publikuar: 11/08/2022
Kliko këtu për të parë më shumë detaje rreth këtij pozicioni.

 

 

Executive Assistant

Publikuar: 17/08/2021
Kliko këtu për të parë më shumë detaje rreth këtij pozicioni.

 

 

Asistent/e Ekzekutiv/e

Publikuar: 17/08/2021
Kliko këtu për të parë më shumë detaje rreth këtij pozicioni.

 

 

Supervizor / Profili Mekanik

Publikuar: 17/08/2021
Kliko këtu për të parë më shumë detaje rreth këtij pozicioni.

 

 

Digital Marketing Specialist

Publikuar: 07/04/2022
Kliko këtu për të parë më shumë detaje rreth këtij pozicioni.

 

 

 

 

 

Specialist Finance

Publikuar: 07/04/2022
Kliko këtu për të parë më shumë detaje rreth këtij pozicioni.

 

 

 

 

 

Arkitekt

Publikuar: 07/04/2022
Kliko këtu për të parë më shumë detaje rreth këtij pozicioni.

 

 

 

 

 

Kryespecialist Finance

Publikuar: 01/12/2022
Kliko këtu për të parë më shumë detaje rreth këtij pozicioni.

 

 

Digital Marketing Coordinator

Publikuar: 17/11/2021
Kliko këtu për të parë më shumë detaje rreth këtij pozicioni.

 

 

PR & Brand Communications Coordinator

Publikuar: 17/11/2021
Kliko këtu për të parë më shumë detaje rreth këtij pozicioni.

 

 

Brand and Communications Coordinator

Publikuar: 09/09/2021
Kliko këtu për të parë më shumë detaje rreth këtij pozicioni.

 

 

Digital Marketing Specialist

Publikuar: 02/09/2021
Kliko këtu për të parë më shumë detaje rreth këtij pozicioni.

 

 

Teknik Elektrik

Publikuar: 05/08/2021
Kliko këtu për të parë më shumë detaje rreth këtij pozicioni.

 

 

Patrullues Sigurimi

Publikuar: 06/08/2021
Kliko këtu për të parë më shumë detaje rreth këtij pozicioni.